rút Kim Cương

Số kim cương hiện có:

Vui Lòng Nhập Đúng ID.
Sau khi đã tạo đơn rút thành công, Vui lòng chờ 10 giây để hệ thống duyệt kim cương vào acc. Xin cảm ơn !
Mã Đơn Id Nhận Số Kc Thời Gian Trạng thái