NẠP THẺ

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

@facebook.com

NẠP 100K CARD = 100K TIỀN TRÊN SHOP

AE VUI LÒNG CHỌN ĐÚNG MỆNH GIÁ THẺ. CHỌN SAI SẼ MẤT THẺ NHÉ.

NẠP XONG ĐỢI 5S-1P THẺ SẼ ĐƯỢC DUYỆT VÀ TIỀN SẼ ĐƯỢC CỘNG VÀO TÀI KHOẢN CỦA AE.

Thời Gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Kiểu Nạp Mệnh giá Kết Qủa
05/05 14:14 VIETTEL 917602342677432 10010407615446 Auto 20,000đ

Thành Công

18/04 11:43 VIETTEL 815426288588611 10010434600181 Auto 50,000đ

Thất Bại

18/04 11:39 VIETTEL 812411903995772 10020474545997 Auto 50,000đ

Thất Bại

18/04 11:03 VIETTEL 314796272585466 10010002343406 Auto 200,000đ

Thất Bại