UID:

Thành Viên

Thông tin tài khoản

UID của bạn: @facebook.com
Số dư tài khoản:
Số dư kim cương: 0
Nhóm tài khoản: Thành Viên
Ngày tham gia: 01/01/2070