Thẻ cào đã nạp

Thẻ cào
Loại thẻ
Kiểu nạp
Trạng thái
ID Mệnh giá Tình trạng Loại thẻ Số seri Mã thẻ
16 20,000đ

Thành Công

VIETTEL 10010407615446 917602342677432 05/05 14:14
10 50,000đ

Thất Bại

VIETTEL 10010434600181 815426288588611 18/04 11:43
9 50,000đ

Thất Bại

VIETTEL 10020474545997 812411903995772 18/04 11:39
8 200,000đ

Thất Bại

VIETTEL 10010002343406 314796272585466 18/04 11:03